O združení

ZŠKaO je občianske združenie ľudí, klubov a oddielov, ktorým nie je ľahostajný športový život v meste Martin.

Združenie vykonáva činnosť za účelom zabezpečenia dôstojných podmienok pre aktívnu športovú činnosť svojich členov. 
Členom združenia sa môže stať každý, kto podá prihlášku a splní podmienky podľa stanov.

Od 1. Septembra 2013 sme zriaďovateľom Centra voľného času Juniorklub

Máte záujem o členstvo v ZŠKaO?

stačí prosím zaslať vyplnenú prihlášku na adresu:

na mail: info@sport-martin.sk

Združenie športových klubov a oddielov Mesta Martin
ul. ČSA 10, Športová hala
036 01 Martin

Členský poplatok na rok je 50,-  (tento poplatok sa v novom roku zmení na základe rozhodnutia konferencie). 

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka:

číslo účtu: 315 105 5651 / 0200 (VÚB SK)
IBAN: SK52 0200 0000 0031 5105 5651